Design your Dreams

Моделирай мечтите си

Инвестиции в имоти

През последните години се наблюдава все по-засилен интерес към закупуването на имоти с цел строителство на еднофамилни къщи за постоянно жителство. Предимството при закупуване на такъв тип имоти се дължи на факта, че голяма част от търсещите разбират важността на близостта до големия град, чистата околна среда, удобството да обитаваш къща пред това да живееш в жилищен многофамилен блок. Освен това, по-голямата част от жилищният фонд в София е силно остаряла, а новопостроените сгради запазват високи ценови равнища.

Повечето от етажните многофамилни сгради в България са построени в първата половина на XX век по монолитната скелетно-гредова система с тухлени фасадни и вътрешни стени. Основни строителни системи през втората половина на века са били едропанелната, едроплощният кофраж, пълзящият кофраж и пакетно-повдиганите плочи. В процеса на експлоатация отделните системи на сградите стареят различно. Това се отнася за покривите, фасадите, инсталациите, дограмата и самата конструкция. Нерегламентираните преустройства през годините обаче създават реална опасност за тежки строителни аварии. Това е съществен аргумент при избора на търсещите дом, особено когато в по-голяма част от случаите им се налага да използват заемни средства за покупката на имот/жилище. Едноличната собственост върху имот дава различни възможности при начина на застрояване, облагородяването, снабдяването е електроенергия, топлоенергия и вода от алтернативни източници.

Технологичната модернизация при внедряване на ВЕИ в строителството, мерките за енергийна ефективност и осигуряването на нуждите на новодомците от ел. и топлоенергия предоставят големи възможности за сформирането на енергийно независими общности. Използването на възобновяемите източници не представлява ненужен лукс, а необходимост, чието значение ще расте стремително. Децентрализацията е възможен и необходим начин за управление на личната собственост, който позволява свободата на избора на ресурси и доставчици.

Продажбите и консултирането на имоти за ниско жилищно строителство в покрайнините на гр. София е сред основните дейности на „ТЕРАЕКСПЕРТ”.