Design your Dreams

Моделирай мечтите си

Мисия

Покупката на имот представлява изключително благоприятна и дългосрочна инвестиция.

Обектът на дейността си „ТЕРАЕКСПЕРТ” развива в покрайнините на София, тъй като следва трайната тенденция, наблюдавана през последните години, а именно субурбанизацията. Тя е типичен естествен процес на развитие, особено в големите и силно населени региони, чиито жители често решават да сменят местожителството си от централните към периферните зони на урбанизираната територия. Това позволява на множество семейства да живеят в спокойна, природна и по-чиста среда, без да се налага да бъдат далеч от основните икономически, политически, социални и културни събития в града. В България процесът се наблюдава основно в малките населени места около София, Варна и Пловдив.

„ТЕРАЕКСПЕРТ” се стреми да удовлетвори напълно нуждите на търсещите имот, като отчита съвременните тенденции на развитие на пазара. Дружеството работи за постигане на максимално ниски цени и изгодни условия за клиентите.

Сред приоритетите на дружеството са популяризирането и внедряването на съвременните технологии за преобразуване на електрическа енергия от алтернативни източници (ВЕИ), строителството на висококачествени пасивни къщи, използването на щадящи околната среда материали.