Design your Dreams

Моделирай мечтите си

Окрупняване на имоти

  • Дава възможност за привличане на големи инвестиции и облагородяване на земеделски земи;
  • Кооперирането между собствеността позволява развитието на широк спектър от дейности;
  • Изграждане на малки функционални квартали в близост до София със завършен цикъл на комуналните услуги в него;
  • Създават се иновативни решения за общото и целесъобразно използване на инфраструктурата;
  • Оказва подкрепа при окрупняването на земеделски земи като по този начин спомага за увеличаването на производството на местни продукти, спазвайки принципите на устойчивото развитие;
  • Окрупняването на имоти около столицата има големи предимства за едрия бизнес, тъй като е подходящ вариант за локализирането на производствени мощности в непосредствена близост до пласиране на произведената продукция.