Design your Dreams

Моделирай мечтите си

Цели

„ТЕРАЕКСПЕРТ” планира да разшири спектъра от дейности, които предлага на своите клиенти, като по този начин да отговори на изискванията им от правен аспект и консултантски услуги:

  • Разширяване на позициите на „ТЕРАЕКСПЕРТ” на пазара на имоти за ниско жилищно строителство в покрайнините на гр. София;
  • Максимално оптимизиране на процесите с цел облекчаване на клиентите при покупка на урегулиран имот и подкрепа при промяна на предназначението му е отправна точка на дружеството;
  • Удовлетворение при покупката на имот;
  • Предлагане на висококачествени консултантски услуги и продукти;
  • Планира се и разширяване на дейността в пространствен аспект – и други атрактивни райони на територията на Република България;
  • Изготвянето на анализи, доклади, анализ на риска за състоянието;
  • Прединвестиционни проучвания при изготвянето на проектни предложения при проектирането на сгради и съоръжения върху закупените имоти също са сред важните цели пред „ТЕРАЕКСПЕРТ”.