Design your Dreams

Моделирай мечтите си

Устойчиво развитие

Дейността на „Тераексперт” е насочена към създаването на предпоставки за широкото разпространение на устойчивото развитие в сферата на земеделските земи и търговията с имоти.

Според Резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2008 г. по плана за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала (2007/2106(INI))  в т.29 от “Изисквания за енергийна ефективност на сградния фонд” са описани ангажиментите, които всички държави членки на ЕС са длъжни да изпълнят. Нормативните изисквания за постигане на целите на ЕС за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж са пряко свързани с изготвянето и имплементирането на стратегически и планови документи от законодателство на ЕС в българските нормативни документи. Това неминуемо ще се отрази върху строителната индустрия в България и за в бъдеще. Заедно с това, опитите за подобряване характеристиките на сградите ще доведат до редица благоприятни последици.

„ТЕРАЕКСПЕРТ” цели да популяризира и разяснява на своите клиенти концепцията за ползите и преимуществата на пасивните сгради. Дружеството, освен предлагането на подходящи имоти, съдейства и активно при желание от страна на клиентите за изготвяне на конкретен технически проект за пасивна къща.

Пасивната сграда е онази, на която комфортен вътрешен климат може да бъде поддържан без активни отоплителни или охладителни системи (Адамсън 1987 и Файст 1988). Сградата се отоплява или охлажда сама, оттам е и определението – “пасивна”.

Пасивна е онази сграда, която отговаря на следните задължителни изискванията на стандарта:

  • Специфична нужда от енергия за отопление и вентилация не повече от 15kWh/m2годишно.
  • Общо потребление на сградата за всички нужди не повече от 120kWh/m2 годишно.
  • Въздухопроницаемостта на сградата трябва да е не по-голяма от 0,6 пъти нейния обем при разлика в наляганията на въздуха вътре и вън от 50 Ра.