Design your Dreams

Моделирай мечтите си

Храбърско, общ. Божурище, София-област

За проекта

Проект за Урегулирани Поземлени Имоти в общ.Божурище, с.Храбърско

Парцелите са на метри от Урегулирани Поземлени Имоти (УПИ), разположени на площ от 55000 (петдесет и пет хиляди квадратни) метра. Имотите са с осигурен достъп до път. Прекрасна гледка, спокойствие и зеленина на 10 минути от столицата.

Предимства:

 • Непосредствена близост до гр. София;
 • Възможност за изграждане на нови жилищни постройки , които могат да бъдат и пасивни сгради, заради благоприятното географско положение;
 • Възможност за кандидатстване по програмите за финансиране от ЕС;
 • Предимството на общината, попадайки в списъка на (Приложение 1Б) от Програма за развитие на селските региони за периода 2014 – 2020 г.;
 • Благоприятна околна среда и спокойна атмосфера;
 • Прекрасна гледка, спокойствие и зеленина на 10 минути от столицата. 

с. Храбърско (A) виж повече

hrabarsko_053-pr-pz

Всеки един от гореспоменатите имоти има следните нормативно допуснати параметри на застрояване:

 • 50% плътност на застрояване
 • Интензивност на застрояване – 1,0
 • Височина на застрояване – 10 метра

Проектът е в процес на регулация.

УПИ 540 м² свободен
УПИ 532 м² свободен
УПИ 535 м² свободен
УПИ 545 м² свободен
УПИ 547 м² свободен
УПИ 552 м² свободен

с. Храбърско (Б) виж повече

hrabarsko_065-pr-pz

Всеки един от гореспоменатите имоти има следните нормативно допуснати параметри на застрояване:

 • 50% плътност на застрояване
 • Интензивност на застрояване – 1,0
 • Височина на застрояване – 10 метра

Проектът е в процес на регулация.

УПИ 530 м² свободен
УПИ 530 м² продаден
УПИ 530 м² продаден
УПИ 530 м² свободен
УПИ 530 м² свободен
УПИ 530 м² свободен
УПИ 530 м² свободен
УПИ 520 м² свободен
УПИ 520 м² свободен
УПИ 520 м² свободен
УПИ 586 м² продаден

с. Храбърско (В) виж повече

hrabarsko_057-pr-pz

Всеки един от гореспоменатите имоти има следните нормативно допуснати параметри на застрояване:

 • 50% плътност на застрояване
 • Интензивност на застрояване – 1,0
 • Височина на застрояване – 10 метра

Проектът е в регулация.

УПИ 618 м² продаден
УПИ 582 м² свободен
УПИ 582м² продаден
УПИ 582 м² свободен
УПИ 900 м² свободен

с. Храбърско (Г) виж повече

hrabarsko_045-pr-pz

Всеки един от гореспоменатите имоти има следните нормативно допуснати параметри на застрояване:

 • 50% плътност на застрояване
 • Интензивност на застрояване – 1,0
 • Височина на застрояване – 10 метра
УПИ 540 кв.м. продаден
УПИ 613 кв.м. продаден
УПИ 735 кв.м свободен
УПИ 732 кв.м. продаден
УПИ 729 кв.м. продаден
УПИ 727 кв.м. продаден
УПИ 724 кв.м. продаден
УПИ 721 кв.м. продаден
УПИ 719 кв.м. продаден
УПИ 716 кв.м. продаден
УПИ 713 кв.м. продаден
УПИ 1145 кв.м. свободен
УПИ 1147 кв.м. свободен
УПИ 702 кв.м. продаден
УПИ 698 кв.м. продаден
УПИ 697 кв.м. продаден
УПИ 694 кв.м. продаден
УПИ 691 кв.м. продаден
УПИ 689 кв.м. продаден