Design your Dreams

Моделирай мечтите си

Правни услуги

  • Помощ в подготовката на необходимата документация за покупка или продажба на имот в района на София или страната;
  • Съдействие при идентифициране и локализиране на недвижими имоти;
  • Проверка по партидата на имота (собственост и вписвания)
  • Подкрепа при изготвянето и внасянето на документи пред съответните ведомства в зависимост от избраната от Вас процедура (ПУП, делба на имоти, покупко-продажба, ипотека, апортна вноска и др.);
  • Промяна на предназначението на земеделски земи;
  • Съдействие при частично изменение на поземлени и урегулирани поземлени имоти;
  • Изготвяне на нотариални актове, споразумения, договорни отношения, изготвяне на заявления, декларации и др.