Design your Dreams

Моделирай мечтите си

Консултантски услуги

  • Подкрепа, професионални съвети и консултации при покупко-продажбата на недвижим имот;
  • Подготовка на всички необходими работни планове и части: архитектурни, строителни, ВиК, електрическа, планове за пожарна безопасност, озеленяване и др;
  • Окончателни доклади за представянето на всички планове, упоменати по-горе, пред общината.
  • Прединвестиционно проучване и документиране на нуждите на инвестиционното намерение на обекти и недвижими имоти;
  • Анализ и оценка на идеята за финансиране и съдействие за формулиране на оптимален вариант на проектното предложение;
  • Определяне на задължителните изисквания и параметри при подготовка на проектното предложение;
  • Изясняване, набавяне и изготвяне на изходни данни и необходимите формуляри (документи) при кандидатстване по европейските фондове в областта на имуществото (за жилищно строителство и земеделски земи) в България;
  • Изготвяне на бизнес план;
  • Изпълнение, мониторинг и управление на проекти съгласно изготвения Бизнес план.