Design your Dreams

Design your dreams

TERRAEXPERT – Land plots regulation, services for your land properties.

TerraExpert strives to provide a complete service,
in which you can invest with confidence in the future.

Trust our team if you want to make further goals.
We will provide management of:

Тераексперт ЕООД е подкрепена във връзка с "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с министерство на икономиката » виж повече